Hrad Cimburk a okolí

02. květen 2020, Koryčany

Hrad Cimburk se nachází v blízkosti města Koryčany v nadmořské výšce 421 m n. m. Zaujímal strategickou polohu u křižovatky dvou dopravních cest a to cesty od Uherského Hradiště kolem hradu Buchlova na Stupavu a Koryčany a cesty vedoucí z Kroměříže do Střílek, dále pak přes Koryčany až do Hustopeč.

V okolí se nachází množství turistických tras a zajímavých objektů.

Jedním z nich je skalisko Kozel. Je to věžovitá izolovaná skála zvedající se na mírném svahu tvořena odolnými pískovci a slepenci magurského flyše. K útvaru se pojí pověst o čertu, který chtěl překazit postavení svatostánku. Svatým zažehnáním mu byl tento záměr zhatěn a čert zcepeněl do podoby skály.

Kazatelna je pískovcové skalisko vystupující ze svahu s vytesanými schůdky pro výstup a upravenou plochou na vrcholu připomínající kazatelnu. Na vrcholu je zasazen železný dvouramenný kříž z roku 1972.

Napsat komentář