KRÉTA MÝM OBJEKTIVEM: Knóssos

11. července 2020, Knóssos

Knóssos je největší archeologickou lokalitou doby bronzové na ostrově Kréta. Jednalo o správní a politické centrum celé mínojské civilizace a její kultury. Jednalo se o mohutný komplex asi 1000 místností různých funkcí, jenž byly navzájem provázány chodbami, připomínající bludiště.

Napsat komentář