KRÉTA MÝM OBJEKTIVEM: Arkadi Monastery

12. července 2020, Kréta

Klášter Arkadi je pravoslavný klášter, který se nachází na úrodné náhorní plošině 23 km jihovýchodně od Rethymnonu na ostrově Kréta v Řecku. Nachází se na náhorní plošině, je dobře opevněn, je obklopen silnou a vysokou zdí.

Klášter hrál aktivní roli v krétském odboji proti osmanské nadvládě během krétské vzpoury v roce 1866. 943 Řeků, většinou žen a dětí hledalo útočiště v klášteře. Po třech dnech bitvy a na rozkaz opata kláštera vyhodili Kréťané do vzduchu sudy střelného prachu a raději se obětovali, než aby se vzdali.

Napsat komentář